Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Żywiczne » Żywice epoksydowe » Baupox 100 ST
Posadzki epoksydowe

Baupox 100ST | Uniwersalna żywica epoksydowa

Żywica BAUPOX 100 ST

Żywica epoksydowa Baupox 100 STUniwersalna bezbarwna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych

OPIS PRODUKTU

BAUPOX 100 ST jest dwukomponentową, transparentną żywicą epoksydową na bazie bisfenolu A/F bez zawartości rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

 • Do impregnacji i gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i jastrychów cementowych
 • Do wykonywania warstw wyrównawczych oraz jastrychów polimerowych
 • Do wykonywania warstw podkładowych w systemach z posypką z naturalnego lub barwionego kruszywa kwarcowego
 • Do kotwienia elementów w różnego typu podłożach

UWAGA:  nie stosować do warstw wykończeniowych.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

Podłoże

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. 1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

warunki aplikacji

- temperatura podłoża -  min. +10°C

- wilgotność względna powietrza - max. 75%

UWAGA : należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była  wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

mieszanie

BAUPOX 100 ST jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.

Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max. 400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny - ok. 3-5 min.     W przypadku przygotowywania zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego.

przydatność do obróbki

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.

 • Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
dopuszczenie do użytkowania

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :

 • ruch pieszy - po 24 godzinach
 • obciążenia mechaniczne - po 72 godzinach
 • całkowita odporność - po 7 dniach
Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami. Podane są one w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

przykłady zastosowań

Warstwa gruntująca

BAUPOX® 100 ST należy aplikować na podłoże w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia.

W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym  w ilości 0,50-1,50 kg/m2

Zużycie : 0,30-0,50 kg/m2 - w zależności od chłonności i klasy podłoża

Warstwa podkładowa w systemach z posypką z kruszywa kwarcowego

BAUPOX® 100 ST wypełniony w proporcji 1:1 kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię całkowicie i równomiernie zasypać w zależności od docelowego rozwiązania posadzkowego naturalnym lub  barwionym kruszywem kwarcowym o odpowiedniej frakcji (ok. 3,0 kg/m2).

Po utwardzeniu nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym i następnie całość odkurzyć.

Zużycie : 0,60 kg/m2

Jastrych epoksydowy

BAUPOX® 100 ST wypełniony w proporcji 1:5 do 1:10, w zależności od frakcji użytego kruszywa, należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu za pomocą stalowej pacy i następnie zatrzeć ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednolitej powierzchni.

Zużycie mieszanki na 1 mm warstwy : ok. 1,8 kg

 

UWAGA: Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

 

czyszczenie

Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem.

Środki bezpieczeństwa

BAUPOX 100 ST sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.

opakowania

10 kg, 20 kg

 

Przechowywanie

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C.

 

dane techniczne

Wyrób zgodny z EN-13813

Proporcje mieszania składników

(komp A - komp B)

podane na opakowaniu

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Kolor

Bezbarwny, transparentny

Czas zużycia w
temp. +20°C - 100g

ok. 25 min.

Przyczepność po 28 dniach

powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)

Temperatura stosowania

od +10°C do +25°C

Temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy

CE żywica epoksydowa

 

09

EN 13813

SR-B1,5

KARTA TECHNICZNA pdf

 

 

Kup w sklepie

 

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl