Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Nawierzchnie Pressbeton® » Materiały powierzchniowe » Multitop Vertical
Dekoracyjna warstwa ścienna. Rzeźby z betonu

Multitop Vertical - cementowo-polimerowa dekoracyjna warstwa ścienna

 

Multitop - dekoracyjna warstwa ścienna

MULTITOP® VERTICAL jest mineralną warstwą do wykonywania okładzin ściennych imitujących kamień, drewno, cegłę itp. Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony na podłoże tworzy barwną, trwałą, bardzo twardą i gładką powierzchnię, którą można modelować i odciskać w niej wzór.

 

 

 Rzeżba ścienna z Multitop Vertical 

 

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania dekoracyjnych, odciskanych okładzin ściennych wewnątrz na podłożach betonowych oraz z lekkich materiałów budowlanych takich jak: bloczki keramzytowe, bloczki gazobetonowe, pustaki ceramiczne, podłoża styropianowe itp. oraz na zewnątrz wyłącznie na nienasiąkliwych podłożach. 

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

CECHY WYROBU
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • Szerokie możliwość odciskania, formowania
 • Proste, jednokrotne nakładanie
 • Bogata kolorystyka
 • Łatwość utrzymania w czystości
 • Do stosowania w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Paroprzepuszczalność
 
PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed nałożeniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Na podłoże należy nałożyć klej i zatopić w nim siatkę np.z włókna szklanego. Po min.12 godzinach nałożyć warstwę sczepną BAUBOND zgodnie z kartą techniczną produktu i metodą „mokre na mokre” nałożyć warstwę ścienną MULTITOP VERTICAL.

 

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić +5°C - +25°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości warstwy ściennej i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

MULTITOP VERTICAL należy mieszać z wodą w mieszalnikach lub przy użyciu mieszadła elektrycznego (ew. wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem) - do ok. 6,75 l czystej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki i mieszać, przez co najmniej 2 - 3 min., aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp. Dopuszczalne są natomiast niewielkie modyfikacje kolorystyczne          (max.2% wagi mieszanki MULTITOP VERTICAL)

pdf KARTA TECHNICZNA cementowo-polimerowa warstwa ścienna

 

 

WYKONANIE

Wykańczanie dekoracji ściennej z betonu

MULTITOP VERTICAL układać w jednej warstwie stosując zasadę „mokre na mokre”. Grubość tak wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm. Narzuconą zaprawę równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby ułożenia grubszej warstwy można na lekko stwardniałą, ale wciąż mokrą zaprawę, nałożyć drugą jej warstwę o grubości 10 - 20 mm

Po częściowym stwardnieniu napylić na powierzchnię płynny rozdzielacz            i odcisnąć odpowiedni wzór. W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton – cegła) i na podłożach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego, siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20 x 20 mm, Ø 1 mm) lub siatki ceramicznej.

We wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych                  i drzwiowych zaleca się stosować siatkę zbrojącą lub profilowane narożniki. Na dużych powierzchniach należy stosować dylatacje. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 

Odciśniętą, stwardniałą powierzchnię można dodatkowo wybarwiać odpowiednimi  barwnikami w płynie  BAUTINT.

Zaimpregnować wykonaną powierzchnię impregnatem BAUSEAL ENDURO.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement - z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz            z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Wykonana powierzchnia może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe.

 

OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813

Reakcja na ogień

A1

Nasiąkliwość kapilarna

W0

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej

max 20 μ

Przyczepność

min. 1 N/mm2

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach

poniżej 9 cm3/50cm2 (A9)

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

CE nawierzchnie ozdobne

Wyrób zgodny z EN 998-1

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl