Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Cienkowarstwowe » Impregnaty » Bauseal Eko
Posadzki cienkowarstwowe

Impregnat Bauseal Eko

Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych

 

Impregnat Bauseal Eko do posadzek cienkowarstwowych

BAUSEAL EKO jest gotową do użycia wodną dyspersją żywicy akrylowej, która impregnuje nawierzchnię betonową uszczelniając ją  i utwardzając. BAUSEAL Eko nie degraduje się i na stałe wiąże z matrycą betonową.

ZASTOSOWANIE
 • Do stosowania na nowo wykonywanych oraz istniejących posadzkach Baufloor w technologii niezacieranej  
  • w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody
  • do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
 • Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem.
 • Do stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach Baufloor w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp.
 • Do stosowania na nowo wykonywanych warstwach ściennych Multitop Vertical.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

CECHY WYROBU
 • Gotowy do użycia
 • Bezzapachowy
 • Nie żółknie
 • Łatwy w nakładaniu
 • Impregnuje i utwardza beton
 • Zapobiega pyleniu
 • Zapobiega karbonizacji
 • Ogranicza przenikliwość chlorków
 • Zwiększa mrozoodporność
 • Zwiększa odporność na agresję chemiczną
 • Ekologiczny
 

Rozpylanie impregnatu Bauseal

 

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.

MIESZANIE

Bauseal Eko jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE

Bauseal Eko nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Bauseal Eko należy układać:

 • na nowo układaną posadzkę Baufloor po ok. 12 godzinach
 • na istniejące posadzki betonowe po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu
 • na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym
 • na warstwę ścienną Multitop Vertical po wyschnięciu powierzchni, jednak nie wcześniej niż po 12 godzinach

UWAGA! W przypadku bardzo chłonnych podłoży impregnat należy nanieść w dwóch warstwach. Ze względu na niewielką grubość impregnatu Bauseal Eko należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.

środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

pdf KARTA TECHNICZNA

 

bauseal-eko posadzki cienkowarstwowe schemat

 

 

Kup w sklepie

 

 

informacje dodatkowe

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

opakowania

5 l, 20 l

przechowywanie

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

dane techniczne
Gęstość ok. 1,0 g/cm3
Wydajność 1 litr na 8 - 12 m2
Ilość warstw 1-2
Czas schnięcia w temp. 20oC ok. 24 godz.
Odporność chemiczna m.in. oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska.
Temperatura stosowania: od +5°C do 25°C

 

Kup w sklepie

 

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl