Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » O firmie » Aktualności » Ponowne zapytanie ofertowe: Doradztwo wizerunkowe Rosja, ZEA, Dubaj
wtorek, 30 czerwca 2015 17:26

Ponowne zapytanie ofertowe: Doradztwo wizerunkowe Rosja, ZEA, Dubaj

Oceń ten artykuł
(1 głos)
arab-smartfon

Firma BAUTECH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych Rosja, Królestwo Arabii Saudyjskiej (KSA), Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) w tym:

 

 

 

Ramowe Zapytanie Ofertowe (6)

Data aktualizacji 30.06.2015

 

I. ZAMAWIAJĄCY :

„BAUTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 05-500 Piaseczno; ul. Staszica 25


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

 

Lp.

Treść

Termin składania ofert

Planowane rozpoczęcie realizacji

1

1.       Opracowanie strategii  wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe , w tym:

- analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych

- analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych

- analiza wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania

2.       Stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego, w tym:

- opracowanie znaków towarowych

- grafiki

- wzornictwa opakowań dla produktów eksportowych  z zapewnieniem wielojęzyczności, uniwersalności

06.07.2015

13.07.2015III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  lub w inny sposób na adres siedziby Zamawiającego w terminie składania ofert określonym w punkcie II Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający nie udziela żadnych informacji dotyczących prowadzonego postępowania wyboru ofert. Jedyną informację jaką może uzyskać Oferent jest informacja dotycząca szczegółów przedmiotu zamówienia.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna :

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • adres poczty elektronicznej,
 • być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji 
 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100 %

o ile postanowienia specyfikacji szczegółowej zamawianych usług nie będą stanowić inaczej.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.


VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Skorupka pod numerem telefonu (22) 716-77-91 oraz adresem email: .

 
W imieniu Zamawiającego:
Ireneusz Lickiewicz
Dyrektor ds. marketingu

 

Doradztwo jest dofinansowywane w związku z działaniem 6.1 POIG „Paszport do eksportu” - Etap II "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu".

Zaloguj się aby dodać komentarz

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl