Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Współpraca » Artykuły techniczne » Zalecenia dotyczące użytkowania i pielęgnacji posadzek betonowych
poniedziałek, 20 stycznia 2014 16:38

Zalecenia dotyczące użytkowania i pielęgnacji posadzek betonowych

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Konserwacja posadzki

Dbałość o betonową posadzkę zaczyna się od zatrzymywania piasku i kurzu na zewnątrz i od zmywania podłogi wodą.

Posadzka jest najbardziej narażonym na zużycie elementem hal przemysłowych i garażowych, dlatego też należy dbać o właściwą jej eksploatację. Zalecenia dotyczące użytkowania i pielęgnacji posadzki są często pomijane przy oddawaniu obiektu do użytku, zatem trudno wymagać od zarządców nieruchomości prawidłowego ich utrzymania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Powyższe zaniedbania prowadzą do przedwczesnej degradacji nawierzchni, a nawet ich uszkodzeń i awarii.

 

 

Zapytaj

  

 

Zabrudzenia i uszkodzenia posadzki garażowej najczęściej spowodowane są przez:

 • osiadający pył i kurz,
 • piasek wnoszony na posadzkę przez użytkowników,
 • koła pojazdów, szczególnie te wykonane z twardych materiałów,
 • rozlany olej, tłuszcz oraz inne płynne substancje chemiczne,
 • zawartość wysypująca się lub wyciekająca z uszkodzonych opakowań magazynowanych towarów.

 

Na mocno eksploatowanych ciągach komunikacyjnych należy szczególnie zadbać o czystość posadzki. Trzeba zwracać uwagę na regularne usuwanie piasku, który pod kołami samochodów i pod podeszwami obuwia zachowuje się jak papier ścierny powodując nadmierne ścieranie się wierzchniej warstwy utwardzonej powierzchniowo posadzki.

W celu uzyskania jak najdłuższego okresu bezawaryjnej eksploatacji posadzki betonowej, jak również utrzymania jej estetyki należy przestrzegać poniższych zaleceń:

 • wejścia do obiektu, bramy wjazdowe powinny być wyposażone w odpowiednie wycieraczki, które ograniczą lub wyeliminują zupełnie możliwość nanoszenia na posadzkę olejów, agresywnych substancji chemicznych, drobin piasku, żwiru i innych miałkich substancji,
 • w przypadku kontaktu z posadzką substancji chemicznych ciekłych takich jak: kwasy, tłuszcze, oleje itp. należy bezzwłocznie usunąć je z nawierzchni posadzki oraz w razie konieczności zneutralizować ich agresywne działanie,
 • po usunięciu wymienionych wyżej substancji, nawierzchnia posadzki powinna zostać umyta czystą, ciepłą wodą (na powierzchni posadzki pomimo podjętych działań neutralizujących mogą pojawić się plamy bądź odbarwienia),
 • stosowane maszyny czyszczące nie mogą być wyposażone w szczotki lub pady wykonane z twardych materiałów, które podczas użytkowania mogą rysować nawierzchnię posadzki (pady i szczotki powinny być miękkie bądź średnio-twarde w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki),
 • do codziennej pielęgnacji posadzki najlepiej wykorzystywać urządzenia zamiatająco - odkurzające oraz myjące; po zakończeniu czyszczenia posadzki na mokro, należy pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia,
 • do czyszczenia zabrudzeń należy stosować roztwory łagodnych detergentów przeznaczonych do pielęgnacji posadzek przemysłowych.

 

 

Utrzymanie czystości

Powierzchniowe utwardzacze posadzkowe stanowią mieszaninę pigmentów, odpowiednich kruszyw oraz cementu. W związku z powyższym rozłożenie ich i zatarcie na świeżym betonie posadzki przemysłowej wpływa na podniesienie jej parametrów wytrzymałościowych i zmniejszenie nasiąkliwości. Nie wpływa jednak na wyraźne podniesienie odporności chemicznej posadzki. Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo oraz zabezpieczone impregnatem są odporne na środki chemiczne w ograniczonym zakresie.

Do czyszczenia posadzki zabrania się stosowania rozpuszczalników typu: aceton, toluen, ksylen, tri-chloroetylen itp. Środki czyszczące nie mogą zawierać silnych związków alkalicznych oraz rozpuszczalników organicznych. Niedopuszczalne jest czyszczenie posadzki środkami o odczynie kwasowym, jak np. kwas chlorowodorowy i octowy, nawet jeśli są one rozcieńczone, czy występują w niskich stężeniach. Szkodliwy wpływ na posadzkę mają także sole i ich roztwory. Ponadto, alkohole oraz glikole mogą z czasem uszkadzać powierzchnię posadzki na skutek osłabienia wiązania cementowego i dlatego ich stosowanie również jest zabronione. Środki chemiczne o agresywnym oddziaływaniu na posadzkę należy bezwzględnie neutralizować i usuwać z jej powierzchni w ciągu max. 2 godzin od chwili pojawienia się na posadzce.

Posadzki utwardzane powierzchniowo, podobnie jak wszystkie produkty na bazie cementu, wymagają stosowania środków myjących i czyszczących o odczynie lekko zasadowym - pH powyżej 7. Zawsze przed zastosowaniem środka czyszczącego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji dołączonej do produktu.

Pył i kurz – betonowe posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo, zaimpregnowane odpowiednim preparatem są odporne na pylenie, jednak pył i kurz pochodzące z różnych źródeł będą osiadały na powierzchni posadzki; należy zadbać o regularne ich usuwanie.

Ślady opon – guma z opon pozostawia widoczne ślady na nawierzchni posadzki. Ślady te można usunąć specjalnymi środkami chemicznymi bądź padami polerskimi.

Olej, tłuszcz oraz plamy pochodzące z różnych płynnych substancji chemicznych, które rozlały się na nawierzchnię posadzki np. kwas z akumulatora – w związku z bezpieczeństwem i higieną użytkowania obiektu budowlanego - należy konieczne jak najszybciej wytrzeć i usunąć z posadzki, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa. Następnie należy umyć nawierzchnię posadzki środkiem neutralizującym i czystą wodą.

 

Zanieczyszczona posadzka garażowa

Fot. Zanieczyszczenia i ślady po oponach widoczne na posadzce garażowej. Parking podziemny w Warszawie.

 

Zalecany sposób pielęgnacji i gruntownego czyszczenia posadzki betonowej utwardzanej powierzchniowo polega na:

 • myciu i pielęgnacji posadzki odpowiednimi środkami czyszczącymi ogólnego zastosowania (zastrzeżenia patrz wyżej) na bieżąco; pozostawienie na nawierzchni posadzki tzw. filmu ochronnego pomaga utrzymać posadzkę w dobrym stanie do kolejnego mycia,
 • gruntownym czyszczeniu posadzki minimum raz w ciągu roku; po takim czyszczeniu zaleca się konserwację nawierzchni posadzki przez nałożenie akrylowego bądź krzemianowego preparatu impregnującego (np. Bauseal Enduro, Bautech Formula, HydroSeal, NanoFrost) głównie w celu ponownego zamknięcia porów i kapilarnych otworów w posadzce, które zostają otwarte w trakcie jej użytkowania i podczas gruntownego czyszczenia. Dzięki ponownej impregnacji posadzki, nawierzchnia wykazuje podwyższoną odporność na pylenie, zmniejszenie wchłaniania wody i oleju oraz pozostaje łatwa do utrzymania w czystości.

 

Oznakowanie poziome posadzki parkingu

Oznakowanie poziome posadzki parkingu podziemnego.

Malowanie oznaczeń poziomych

Dopuszczalne jest malowanie linii i znaków na posadzce przemysłowej. Należy jednak sprawdzić, czy zastosowane preparaty malarskie nałożone na posadzkę nie spowodują uszkodzenia jej nawierzchni oraz czy będą miały odpowiednią do niej przyczepność. Przed malowaniem należy nawierzchnię przeznaczoną do malowania wyczyścić (odtłuścić) i lekko zmatowić (przeszlifować).

 

Pozostałe zalecenia

Na nawierzchni posadzki podczas mycia może być widoczna drobna siatka spękań (pajęcza sieć). Jest to zjawisko często występujące na posadzkach zacieranych mechanicznie, nie obniża ono walorów użytkowych oraz mechanicznych posadzki.

W celu uzyskania połysku posadzki oraz zwiększenia jej szczelności, można nałożyć na nawierzchnię preparaty wybłyszczające: krzemianowy lub polimerowy (np. NanoCoat), które dodatkowo zabezpieczają nawierzchnię posadzki przed plamami, promieniowaniem UV, ścieraniem, agresją chemiczną.

Głównym celem konserwacji posadzki jest jej zabezpieczenie przed szybkim zużyciem oraz uszkodzeniami. W celu zachowania gwarancji, wykonawca posadzki powinien przedstawić użytkownikowi plan utrzymania posadzki w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym przedstawiając użytkownikowi sposób sprzątania, stosowane urządzenia i preparaty czyszczące.

 

Do podstawowych czynników obniżających trwałość posadzki należą:

 • użytkowanie posadzki niezgodnie z przeznaczeniem zarówno ze względu na rodzaj, jak i wielkość obciążeń,
 • nieregularne i niedokładne sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie posadzki przed myciem (piasek dostający się pod element czyszczący powoduje rysowanie nawierzchni),
 • używanie niewłaściwych (twardych) szczotek i padów,
 • mycie środkami chemicznymi powodującymi osłabianie warstwy konserwującej,
 • brak systemu wycieraczek zbierających piasek i inne nieczystości np. z obuwia,
 • zaniedbany teren wokół obiektu, brak chodników, utwardzonych parkingów, placów manewrowych i dróg dojazdowych, co powoduje wnoszenie na posadzkę nadmiernej ilości piasku i innych zanieczyszczeń,
 • nieszczelne lub uszkodzone opakowania towarów, w wyniku czego wydostaje się na posadzkę zawartość tych opakowań, która może być szkodliwa dla nawierzchni posadzki,
 • nieprzeszkolony (w zakresie sposobu czyszczenia posadzek przemysłowych) i nieodpowiedzialny personel, do którego należy dbałość o należyte utrzymanie obiektu.

 

W okresie zimowym wymaga się, aby sól i inne środki chemiczne używane do odladzania nawierzchni drogowych, placów manewrowych nie były przenoszone na posadzkę przez koła wózków widłowych i obuwie.

Dobór odpowiednich środków czyszczących i konserwujących posadzkę należy zawsze skonsultować ze specjalistami posiadającymi wiedzę w tym zakresie.

 

Zapytaj

 

 

Fragment artykułu który został opublikowany podczas konferencji w Warszawie w dniu 02.10.2013 r. „Parkingi i Garaże Podziemne”, organizator Art MediaTechnics. Materiały udostępniane odpłatnie uczestnikom konferencji.

 

Zaloguj się aby dodać komentarz

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl