Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Współpraca » Artykuły techniczne » Renowacja posadzki przemysłowej przez szlifowanie i polerowanie
czwartek, 23 maja 2013 20:18

Renowacja posadzki przemysłowej przez szlifowanie i polerowanie

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Posadzka betonowa po renowacji

Realizacja: P. Górski Spółka Komandytowa

Hala produkcyjna Hessen we Wrocławiu.

Z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu lat większość posadzek w halach produkcyjnych, magazynowych, centrach handlowych była i jest wykonywana jako betonowa posadzka monolityczna utwardzona powierzchniowo (DST) lub betonowa posadzka wykończona w systemie żywicznym. Z upływem czasu, w warunkach intensywnej eksploatacji, wierzchnia warstwa każdej posadzki ulega zużyciu.

Procesy zniszczenia i degradacji nawierzchni zaobserwujemy w pierwszej kolejności w miejscach intensywnie eksploatowanych np. w ciągach komunikacyjnych. Najszybszemu zużyciu ulegają wszelkie środki powierzchniowe, takie jak: woski, akryle, żywice. Po wytarciu wierzchniej warstwy zabezpieczająco-impregnującej następuje powolny proces degradacji nawierzchni poprzez wypłukiwanie spoiwa wiążącego kruszywo w podłożu betonowym. Widocznym efektem tego zjawiska jest uszorstnienie i pylenie nawierzchni, a z czasem odsłonięcie ziaren kruszywa podłoża betonowego. Od tego momentu proces degradacji nawierzchni ciągle postępuje, w konsekwencji prowadząc do miejscowych uszkodzeń, pęknięć i odprysków.

Na tym etapie eksploatacji, całkowicie uzasadnione może okazać się wykonanie regeneracji nawierzchni w celu zahamowania procesu degradacji nawierzchni. Odświeżona, wzmocniona i zabezpieczona nawierzchnia będzie służyć bezawaryjnie jeszcze przez wiele lat. Brak działań z całą pewnością spowoduje niekończące się, kosztowne naprawy.

Technologia szlifowania i polerowania, znajduje szczególne zastosowanie przy renowacji starych i wyeksploatowanych posadzek. Fakt ten potwierdza nieustannie rosnąca liczba projektów oraz realizacji z tego zakresu. Technologia ta polecana jest szczególnie dla nawierzchni betonowych, kamiennych, a także jastrychów cementowych: lastryko, terazzo, terrafloor. Regeneracja posadzek z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania polega na obróbce mechanicznej nawierzchni technikami szlifierskimi i polerskimi, z zastosowaniem specjalistycznej chemii impregnującej i wzmacniającej podłoże.

Posadzka przed regeneracją

Foto: P. Górski Spółka Komandytowa

Posadzka przemysłowa przed renowacją, Mysłowice.

Posadzka po regeneracji

Realizacja: P. Górski Spółka Komandytowa

Posadzka przemysłowa po renowacji, Mysłowice.

 

 

Proces obróbki nawierzchni metodą szlifowania przeprowadza się z wykorzystaniem dysków diamentowych o różnych stopniach gradacji. Pierwszy etap szlifowania, który decyduje o uzyskaniu perfekcyjnie równego poziomu, wykonuje się dyskami metalowymi o najniższej gradacji, stopniowo wymienianymi w maszynie szlifierskiej na dyski o wyższym stopniu gradacji. Celem tego procesu jest również wyeliminowanie wszelkich wad materiałowych takich, jak pylenie czy łuszczenie się matrycy cementowej. W przypadku wystąpienia bądź odsłonięcia ubytków w nawierzchni, wypełnia się je za pomocną specjalistycznych preparatów, przeznaczonych do napraw posadzek szlifowanych. Po zakończeniu tego etapu posadzka musi być odkurzona i zmyta. Na tak przygotowane i osuszone podłoże metodą natryskową aplikowany jest chemiczny pielęgnator, a zarazem utwardzacz i uszczelniacz nawierzchni np. TerraSeal. Pielęgnator na bazie krzemianu litu głęboko penetruje warstwę wierzchnią betonu, a reagując z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą szczelną i zwartą strukturę. Dzięki zastosowaniu preparatu pielęgnującego, nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia, pozostaje przez cały czas strukturą paroprzepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki i zasadniczo przedłuża jej żywotność.

 

 

W drugim etapie proces szlifowania odbywa się z użyciem plastikowych tarcz szlifierskich, co prowadzi do ostatecznej eliminacji płytkich rys w nawierzchni. A po zakończeniu fazy obróbki posadzki z zastosowaniem techniki szlifierskiej, następuje etap końcowej obróbki nawierzchni metodą polerowania, aż do uzyskania estetycznej i błyszczącej powierzchni. Proces ten polega na polerowaniu nawierzchni z użyciem diamentowych tarcz polerskich o rosnącym stopniu gradacji. Ostatnią fazę stanowi wybłyszczenie nawierzchni przy użyciu tarcz z naturalnego włosia oraz wybłyszczającego preparatu krzemianowo litowego np. TerraCoat. Na suchą, czystą i odkurzoną powierzchnię posadzki nanosi się za pomocą mopa mikrofibrowego preparat wybłyszczający, a następnie poleruje z użyciem delikatnego padu polerskiego, który podnosi temperaturę polerowanego podłoża do ok. 30°C. Temperatura ta warunkuje uzyskanie efektu wybłyszczenia nawierzchni, a także stopnia oczekiwanego połysku.

Dzięki niewielkim rozmiarom molekularnym, preparat wybłyszczający na bazie krzemianu litu i modyfikowanych kopolimerów TerraCoat głęboko penetruje matrycę betonową, tworząc tzw. formułę mikrozbrojenia powierzchniowego, które zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną, dodatkowo utwardza i uszczelnia powierzchnię posadzki, a także tworzy zwartą, niepylącą strukturę. W wyniku zastosowania ultranowoczesnej mieszaniny związków organicznych i nieorganicznych, preparat wybłyszczający zapewnia długotrwałą, bezproblemową eksploatację posadzki, poprzez wysoką odporność na powstawanie plam, znakomitą antypoślizgowość oraz idealny połysk. Preparat pozwala na uzyskanie tzw. efektu lustra.

Regenerowana nawierzchnia nie musi być tradycyjnie szara. Posadzki z betonu szlifowanego można bowiem barwić przy użyciu odpowiednich preparatów np. TerraTint, uzyskując efekt powierzchniowego barwienia matrycy cementowej, wyglądem przypominający akwarelę.

Choć sam proces regeneracji nawierzchni wygląda na żmudny i czasochłonny jest bez wątpienia najbardziej rozpowszechniony i ekonomiczny z kilku względów. Implementacja preparatów chemicznych na bazie krzemianów oraz obróbka szlifierska zwiększają żywotność i poprawiają parametry wytrzymałościowo-eksploatacyjne takich posadzek, co zasadniczo generuje oszczędności związane z brakiem konieczności wymiany nieestetycznej i porysowanej nawierzchni. W przypadku intensywnie eksploatowanych hal przemysłowych, trudno wyobrazić sobie kosztowne przestoje produkcyjne i wyłączenie części obiektu z użytkowania podczas wymiany czy regeneracji posadzki, co ma najczęściej miejsce w przypadku zastosowania nowych powłok ochronnych np. z żywic syntetycznych. Podczas renowacji posadzki z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania, obiekt jest ogólnie dostępny, technologia dopuszcza bowiem ruch na posadzce przez cały czas trwania robót. Nawierzchnia jest gotowa do eksploatacji bezpośrednio po zakończeniu prac. A warto wspomnieć, że podczas użytkowania nawierzchnia modyfikowana krzemianami będzie stale zwiększać swoją twardość, wytrzymałość oraz połysk gdyż reakcja krzemianów z wolnym wodorotlenkiem wapnia nie kończy się po ich jednorazowej aplikacji lecz postępuje ciągle wraz z upływem czasu.

 

Beton po renowacji - sklep z artykułami sportowymi

Realizacja: P. Górski Spółka Komandytowa

Renowacja hali Decatholn w Sosnowcu.

Beton po polerowaniu, hurtownia

Realizacja: P. Górski Spółka Komandytowa

Renowacja posadzki z 85' roku, Hurtownia Zoologiczna w Gliwicach.

 

  

Pomysł na zastosowanie preparatów na bazie wodnych roztworów krzemianów, korzystnie modyfikujących strukturę wewnętrzną posadzki betonowej, znalazł zastosowanie również w przypadku nowych i istniejących nawierzchni betonowych oraz posadzek utwardzanych powierzchniowo (DST). W przypadku wykonywania nowej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię impregnujemy preparatem na bazie krzemianów, które działają w strukturach wewnętrznych matrycy cementowej np. Bautech Formula lub NanoSeal. Dzięki temu zmieniamy strukturę molekularną nawierzchni posadzki, dodatkowo ją wzmacniamy i doszczelniamy, nie tworząc przy tym żadnej powłoki wierzchniej, a jedynie modyfikując jej wewnętrzną strukturę. Dzieje się tak za sprawą związków krzemianowo litowych zawartych w produktach, które wchodząc w reakcję z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzą uwodnione krzemiany i glinokrzemiany wapnia, traktowane ogólnie przez literaturę fachową jako fazy C-S-H, które zapewniają najtrwalsze połączenie wszystkich składników w betonie. W wyniku dodania krzemianów do młodego betonu proces hydratacji ulega znacznemu przyspieszeniu. Celem redukcji powstających naprężeń preparaty do pielęgnacji nowo wykonywanych posadzek są wzbogacane selektywnie dobranymi nano-polimerami, które w naturalny sposób uelastyczniają układ - podobnie jak w przypadku PCC.

 

Porównanie impregnatów nanotechnologicznych

Impregnat NanotechnologiaPosadzki betonowePosadzki cienkowarstwowe Baufloor®Posadzki polerowane Terrafloor®Beton szlifowany
Nanoseal® nadaje się nadaje się
Nanocoat® nadaje się nadaje się
Bautech Formula® nadaje się nadaje się
Terraseal® nadaje się nadaje się
Terraseal® Megahard nadaje się nadaje się
Terracoat® nadaje się nadaje się
Terratint® nadaje się

 

 

Dzięki zastosowaniu preparatu pielęgnującego na bazie krzemianów, nawierzchnia jest maksymalnie doszczelniona i zabezpieczona przed pyleniem, wilgocią i zanieczyszczeniami. Zwiększenie efektywności i jakości nawierzchni modyfikowanej krzemianami, potwierdzają badania. Przykładowo stosując preparat Bautech Formula w odniesieniu do próbek betonu wzorcowego uzyskujemy wg badań normowych następujące rezultaty:

 • wzrost odporności na ścieranie na tarczy Böhmego o 30%
 • przepuszczalność oleju 0 (wg EN 13529: 2004)
 • zmniejszenie szybkości parowania wody w porównaniu z betonem wzorcowym o 45% (wg EN 13579:2002)
 • zmniejszenie nasiąkliwości w porównaniu z betonem wzorcowym o 58% (wg EN 1062-3)
 • wzrost odporności na uderzenie w porównaniu z betonem wzorcowym o 50% (wg EN ISO 6272).

 

Preparaty pielęgnujące do nawierzchni betonowych na bazie krzemianów można stosować również na istniejących posadzkach betonowych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku aplikacji na porowate i pylące nawierzchnie ich efektywność może być różna w zależności od parametrów podłoża, na którym są aplikowane. Ponadto powierzchnia wzmacnianej posadzki powinna być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do prac należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia np. brud, kurz, pył czy plamy olejowe. Jeśli górna warstwa nawierzchni jest istotnie zdegradowana – należy rozważyć możliwość przeszlifowania powierzchni w celu usunięcia najsłabszej warstwy posadzki.

Rachunek ekonomiczny może zdecydować o rodzaju przyjętego rozwiązania. Zwyczajowo gdy posadzka wykazuje małą wytrzymałość, jest porysowana i/lub zaolejona a inwestorowi przede wszystkim zależy na estetycznym wyglądzie – korzystne może okazać się kompleksowe odświeżenie nawierzchni z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania w celu jej zregenerowania i wzmocnienia. Jeśli jednak nie ma innych przeciwskazań istniejącą nawierzchnię można wzmocnić za pomocą opisanej powyżej procedury.

Podobnie jak w przypadku posadzek szlifowanych, na życzenie inwestora można również zastosować odpowiedni preparat wybłyszczający np. NanoCoat, który po wypolerowaniu nada oczekiwany połysk.

W praktyce inżynierskiej poza standardowymi przypadkami regeneracji i napraw posadzek, często spotykamy się z projektami adaptacyjnymi budynków np. manufaktury przeprojektowywane są na centra logistyczne i handlowe, magazyny na zakłady produkcyjne i budynki użyteczności publicznej itd.

W każdym przypadku problemem staje się kwestia wymiany bądź regeneracji posadzki, nierzadko nie bez znaczenia jest opinia konserwatora zabytków. W takich przypadkach regeneracja nawierzchni pozwala odkryć na nowo piękno starych posadzek, które cieszyły oczy naszych dziadków i pradziadków. Dzięki zastosowaniu specjalistycznej chemii oraz technologii szlifowania i polerowania nawierzchni, nie ulegną one zapomnieniu, a odrestaurowane będą służyć nowym pokoleniom i cieszyć oczy kolejnych użytkowników.

 

Marek Cieślik

  

Artykuł opublikowany w "Nowoczesne Hale", nr 3/2013.

  

Zobacz też:

Impregnaty Nano do mikrozbrojenia betonu 

Galeria realizacji betonu polerowanego

 

 

 

Zaloguj się aby dodać komentarz

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl